Tüketicilerin Hakem Heyetlerine Başvurabileceği Parasal Üst Sınır

Şikayete konu mal / hizmet bedeli 2.400,00 TL’den düşük ise ikamet ettiğiniz ilçe kaymakamlığında bulunan Tüketici İlçe Hakem Heyeti’ne başvurulması zorunludur. Bu tutara kadar olan şikayetler için verilen heyet kararları mahkeme ilamı hükmündedir. Dolayısıyla İcra Müdürlükleri aracılığıyla tahsili mümkündür. Hakem heyetlerine başvuru ücretsiz olup bilirkişi ücreti dahil tüm masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır. Avukat ücreti yansıtılmamaktadır. Bu kararlar İcra ve İflas Kanunu’nun, ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesi’ne itiraz edebilirler. Aksine mahkeme kararı olmadıkça itiraz, kararın infazını durdurmaz.
2.400,00 TL’nin üstünde olup 3.610,00 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda da İl Hakem Heyetleri’ne başvurulabilir.  Parasal değeri 3.610,00 TL 'den yüksek ihtilaflarda direkt Tüketici Mahkemesi’ne (Asliye Hukuk) dava açılması zorunludur. 
Tüketici mahkemelerinde dava açan tüketicilerden harçtan muaf olup, sadece posta, bilirkişi, vb. masraflar için “Gider Avansı” tahsil edilmekte, dava sonuçlandığında bu tutarlar kaybeden taraftan tahsil edilmektedir.
İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’nin inceleyip karar verebilecekleri üst parasal sınır 2.400,00 TL olarak belirlenmiştir. 2.400,00 TL - 3.610,00 TL arasındaki şikayetlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / Ticaret İl Müdürlükleri’nde bulunan İl Hakem Heyetleri‘ne başvuru yapılmalıdır. 
Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapar.