SİVAS YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ

                                                               SİVAS İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ
 

Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 2016/2 Sayılı genelgesi uyarınca; Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi doğrultusunda, İl Müdürlüğümüzce; İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayii işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Ziraat Odası Başkanlığı, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin ve İlçe Kaymakamlıklarının önerileri doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçileri belirlenmiş ve 11.03.2019 -  19.03.2019 tarihleri arasında 7 (Yedi) gün süre ile web sitemizde yayınlanmıştır.
 
 Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığından liste kesinleşmiş olup aşağıdaki link'te yayımlanmıştır.
http://sivas.ticaret.gov.tr/data/5c986a58ddee7d185cdce042/YÖRESEL ÜRÜN LİSTELERİ.xls