Kooperatifçilik

Sivas Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde 33 adet Motorlu Taşıtlar Kooperatifi, 12 adet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 1 adet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği, 2 adet Tüketim Kooperatifi ve 2 adet Temin Tevzi Kooperatifi bulunmaktadır.

Kooperatifçilik biriminin görevleri:

  • İlimizde kurulacak olan kooperatiflerin (Yapı Kooperatifi hariç) kuruluşlarına gerek evrak gerekse bilgilendirme açısından yardımcı olmak,
  • Kooperatiflerin genel kurullarına temsilci göndermek,
  • Yıllık olağan genel kurul toplantılarını yapmayan kooperatiflerin genel kurulları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,
  • Yapılan genel kurul toplantılarının sisteme girilmesi Kooperatifçilik biriminin görevleri arasındadır.