Kamu Hizmet Standartları

Kamu Hizmet Standartları

                                       SİVAS TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET STANDARDI ÇİZELGESi
 

 
S.NO
 
HİZMETİN ADI
 
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
 
1
 
 
 
KOOPERATİF GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ
1- Dilekçe,
2- Gündem,
3- Çağrı İlan Kararı
4- Yetki Belgesi ( imza sirküsü-ticari sicil belgesi)
5- Bakanlık Temsilci Görevlendirme Harcı İçin Defterdarlık Vezne Alındısı,
( Mesai İçi: 45,00 TL  Mesai Dışı: 90,00 TL )
ÖNEMLİ NOT:  Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması,Tüm üyelerin katılımı söz konusu ise bu süreye uyulmadan 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 47. maddeye göre başvuru yapılması.
 
 
 
 
15 GÜN
 
 
2
KOOPERATİF GENEL KURULLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ 1- Dilekçe
(Kooperatif üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak)
 
15 GÜN
 
 
3
 
KOOPERATİF KURULUŞLARI
1- Başvuru Dilekçesi,
2- 6 Adet Ana Sözleşme (2 Adet Noter Tasdikli)
3- Kooperatif kuruluş bilgi formu
4- Kurucular adına düzenlenmiş ikametgah
5- Kurucuların nüfus cüzdan fotokopileri
6- Mal bildirim beyanları
 
1 GÜN
 
 
 
4
 
 
ŞİRKET GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ
1- Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı
3- Gündem
4- Dilekçe Sahibinin İmza Sirküleri
5- Yönetim Kurulunun Göreve Seçildiğine Dair Ticaret Sicil Gazetesi
6- Temsilci  Harcının Yatırıldığına Dair banka Dekontu
(Hafta İçi: 137,77 TL Hafta Sonu: 183,70 TL) T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şube Hesabına          No : 158007300477987
ÖNEMLİ NOT : Görevlendirme için yapılan başvurularda 10 günlük yasal süreye uyulması
 
 
 
1 GÜN
 
 
 
 
 
5
 
 
GARANTİ MUAFİYET
BELGESİ VERİLMESİ
 
1- Dilekçe,
2- Proforma Fatura (Türkçe Tercümesi),
3- Motorlu Kara Taşıtları için Sanayi Genel Müdürlüğünden Vizesi Yaptırılmış Proforma Fatura veya Trafiğe Çıkamayacağına Dair Yazı
4- Satıcı ile Kullanıcı Arasında Yapılan ve Satış Sonrası servis Hizmetlerini Belirleyen Sözleşme.
 
 
 
 
2 GÜN
 
 
6
 
 
TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ
1- Dilekçe
2- Şikayete İlişkin Sözleşme,Garanti Belgesi,Fatura vb. Belgeler.
ÖNEMLİ NOT : 1- ( Parasal değeri 3.480,00 TL ye kadar olan Tüketici şikayet başvuruları İl Müdürlüğümüze, 3.480,00 TL nin üzeri tutarındaki Tüketici Şikayeti başvuruları ise Asliye Hukuk Mahkemesine  (Tüketici Mahkemesi sıfatı ile ) yapılır
ÖNEMLİ NOT : 2- Personel yetersizliği ve iş hacminin çok yoğun olması nedeniyle geçici bir süre bu süre uygulanmayacaktır.
 
 
12 AY
 
7
ETİKET DENETİM HİZMETLERİ 1- Şikayet Dilekçesi
 
 
5 GÜN
 
 
 
 
8
 
 
 
 
KAMPANYALI SATIŞ
YETKİ BELGESİ VERİLMESİ
 
1- Kampanyalı Satış İzin Belgesi ( 3 Adet ),
2- Ticaret Sicil Gazetesi,
3- Satıcı veya Sağlayıcıyı Temsil etmeye yetkili Olanların Noter Onaylı
İmza Sirküleri,
4- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir
Tarafından Onaylı En Son Tarihli bilanço,
5- İthal Mallar İçin Yurtdışındaki Üretici veya Yetkili Dağıtıcı İle
Yapılan Anlaşmanın Yeminli Tercüme Bürosunca Çevirisi Yapılan
Türkçe Örneği,
6- Bir Önceki Yıl İçerisinde Düzenlendiği Kampanyaların Sonuçları
Hakkında, Bağımsız Denetim Kuruluşu Tarafından Düzenlenen Raporun noter
Onaylı Bir Nüshası.
 
 
 
 
 
15 GÜN
 
 
 
 
 
 
 
 
  9
 
 
 
KAPIDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ VERİLMESİ
 
1- Sözleşme Örneği
2- Kapıdan Satış Yetki Belgesi ( 3 Adet )
3- Ticaret Sicil Tasdiknamesinin Bir Sureti,
4- Satıcı veya Sağlayıcıyı Temsil Etmeye Yetkili olanların Noter Onaylı İmza
Sirküleri,
5- Satıcı veya Sağlayıcın Ticari Faaliyet  Alanını ve Kuruluşunu  Gösteren
Ticaret Sicil Gazetesi
 
 
 
 
5 GÜN

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen  belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmeti belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat  yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri       : Sivas  Ticaret İl Müdürlüğü                                                                   İkinci Müracaat Yeri   : Sivas Valiliği          
İsim                                   : Selim BAŞ                                                                                                  İsim                                     : Turgay İLHAN                                     
Unvan                                : Ticaret İl Müdür V.                                                                                   Unvanı                        : Vali Yardımcısı          
Adres                                : Camii Kebir Mah. Osmanpaşa Cad.                                        Adres                         : Sularbaşı Mah. Atatürk Cad No: 1
                                               Arı Sitesi No:11 Kat: 3 SİVAS                                                                                                                 Valilik Binası / SİVAS                                  

Telefon                            : (0346) 224 88 11                                                                                     Telefon                      : (0346) 224 45 45

Faks                                  : (0346) 221 12 91                                                                  Faks                                  :  (0346) 225 67 74